fbpx

Garanti

Fabrikationsfel

Garanti villkor:
1-Garantin omfattar touch och skärm funktion. Garantin gäller ej och är förbrukad vid tappskador, slitage,repor, kläm & display skador eller om skärmen utsatts för yttre påverkan.
2-Garantin gäller inte fukt/vätskeskador samt fel som inte kan återskapas/påvisas eller till följd av felaktigt handhavande.

Processbeskrivning

När vi tar emot din trasiga mobiltelefon genomför vi en undersökning som fastställer om felet omfattas av garanti eller inte. Om felet på enheten inte omfattas av garantin skickas kostnadsförslag för godkännande innan reparation inleds.
Vi kan aldrig svara på hur en eventuell skada uppkommit utan att produkten undersökts fysiskt av utbildade och erfarna tekniker. Om enheten önskas i retur utan åtgärd efter att ett kostnadsförslag skickats ut utgår en undersökningskostnad. Mobilbyrån förbehåller sig rätten att ändra ett tidigare utskickat kostnadsförslag utan föregående avisering.

Garantitiden

Vanligtvis är garantitiden upp till 12 månader från inköpsdatum.